Kancelaria

Tworzymy rozwiązania, nie kolejne problemy.
Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również zleceń jednostkowych, głównie na rzecz podmiotów komunalnych i samorządowych osób prawnych, ale także przedsiębiorców i osób fizycznych, w sprawach wynikających ze specjalizacji.

Specjalizacja obejmuje prawo samorządowe i administracyjne, problematykę prawa pracy w oświacie i samorządzie, gospodarkę nieruchomościami oraz wszelkie inne zagadnienia, związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Więcej w zakładce Aktualności.

Jak pracujemy?
Kancelaria jest prowadzona w formie praktyki jednoosobowej, co gwarantuje bezpośredni kontakt z Mocodawcą, stale współpracuje jednak z radcami prawnymi, będącymi ekspertami w różnych dziedzinach.

Pobieramy honorarium za stałą obsługę prawną w formie zryczałtowanej, natomiast za pojedyncze zlecenia w formie rozliczeń godzinowych. Koszty zastępstwa procesowego ustalane są indywidualnie. Dla szkół i samorządowych instytucji kultury proponujemy doradztwo prawne rozliczane w korzystnej formie abonamentowej.

Usługi świadczymy zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w ramach ustalonych dyżurów w lokalu Mocodawcy. W ramach stałej obsługi prawnej jesteśmy do dyspozycji również telefonicznie i on-line. Więcej w zakładce e-Porady.

Gwarantujemy pełną poufność swojemu Mocodawcy w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu bez ograniczeń czasowych. Właściciel Kancelarii objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem cywilnym od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności prawniczej na kwotę 100 000 EUR. Ubezpieczenia takie posiadają również wszyscy stali współpracownicy Kancelarii.

Radca prawny Iwona Kowalska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Ekonomii na macierzystej uczelni.

Od piętnastu lat zajmuje się prawem samorządu terytorialnego. Od ponad ośmiu pomaga jednostkom samorządu terytorialnego, zakładom budżetowym, szkołom oraz innym instytucjom z sektora finansów publicznych we wszystkich aspektach ich działalności. Świadczy obsługę prawną jako radca prawny etatowy oraz na podstawie umowy współpracy.

Jest wykładowcą prawa administracyjnego oraz autorem wielu publikacji z zakresu prawa samorządowego. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doświadczenie w analizach ekonomiczno-finansowych m.in. jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Oferta kancelarii

Dlaczego radca prawny

Jeśli masz wątpliwości odnośnie swojej sytuacji prawnej, nie podejmuj decyzji, kierując się doświadczeniami znajomych, albo wiadomościami znalezionymi w sieci. Robiąc to, lekceważysz fakt, że każda zmiana okoliczności faktycznych lub przepisów prawnych czyni Twoją sytuację, pomimo pozornego podobieństwa, zupełnie odmienną i niesie ze sobą inne konsekwencje. Aby nie były one negatywne, warto wcześniej zasięgnąć porady radcy prawnego, wraz z którą dostajesz fachową pomoc profesjonalisty posiadającego aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Dodatkowe gwarancje wynikają także z licznych obowiązków etycznych spoczywających na każdym radcy prawnym m.in. zachowania tajemnicy zawodowej, ciągłej aktualizacji wiedzy, zapewnienia sobie w razie potrzeby współpracy eksperta, w zakresie dotyczącym udzielanej pomocy i jeszcze wielu, wielu innych zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22.11.2014 r. Zachęcam więc do korzystania z usług radców prawnych. Chodzi przecież o to, by rozwiązywanie Twoich problemów prawnych było ostatecznością, a normą - zapobieganie im.
Strefa Klienta

W przypadku podjęcia współpracy Mocodawca otrzymuje wyłączny kod dostępu do programu funkcjonującego w Kancelarii, co daje mu nie tylko bezpośredni i niezależny od czasu i miejsca wgląd w stan przekazanych spraw, ale gwarantuje także zabezpieczenie dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną szyfrowanym kanałem SSL.

Login
Hasło
zapomniałem hasła

Dzięki programowi Vicarius e-Kancelaria nasi Klienci mają dostęp do swoich spraw praktycznie z każdego miejsca i urządzenia pod warunkiem podłączenia do internetu, otrzymują automatyczne przypomnienia o terminach rozpraw, mają wgląd do prowadzonych elektronicznie akt swoich spraw, notatek o stanie spawy, rozliczeń finansowych. Oprogramowanie Vicarius e-Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo informacji w kontaktach między Klientami i kancelarią uniemożliwiając dostęp do informacji o sprawach osobom nieuprawnionym.

Rejestracja do e-Porady


Czym jest e-Porada?

e-Porada to narzędzie dzięki któremu, wysyłają Państwo poprzez zabezpieczony program Vicarius e-Kancelaria zapytania oraz dokumenty do naszej kancelarii, a my w ten sam sposób możemy udzielić Państwu odpowiedzi, po przejściu ścieżki wytyczonej przez program.

-Zapytanie
-Wycena
-Płatność
-Odpowiedź

Będziecie Państwo na bieżąco informowani o stanie zgłoszenia dzięki powiadomieniom e-mailowym.