DIDASKALIA

  • Wszystkie teksty, wiersze, fraszki, cytaty, rysunki, akwarele i inne materialy zamieszczone w zakładce KREACJE są mojego autorstwa.
  • Wszystkie opowiadania, fragmenty powieści i inne teksty zamieszczone w zakładce KREACJE są wyłącznie wytworem mojej wyobrażni, a postacie w nich występujące są fikcyjne i wszelkie ich podobieństwo do osób żyjących jest przypadkowe. Teksty te, nawet pisane w narracji pierwszoosobowej, nie zawierają wątków autobiograficznych. Kwestia ta, dla niektórych być może nieistotna, dla innych jest kluczowa – prawda, Mamo?
  • Wątki znane mi z życia, a także własne, subiektywne odczucia znajdują się w tekstach zamieszczanych w zakladce DYGRESJE. Stanowią one jednak wyraz tylko i wyłącznie moich osobistych przekonań i poglądów. Moga zawierać elementy fikcyjne, co nie jest zresztą trudne do wykrycia po pierwszej lekturze Rozmów z moim psem.
  • Wszystkie informacje zamieszczone w zakładce RELACJE są autentyczne, opisane miejsca stanowiły cel moich wypraw, a wydarzenia były moim udziałem.
  • Żaden artykuł ani recenzja umieszczone w zakładce INSPIRACJE nie jest sponsorowany.
  • Wszystkie zdjęcia na stronie są mojego autorstwa.

Uszanuj to proszę.