LISTY OTWARTE *1

LIST OTWARTY DO TRENERÓW ROZWOJU OSOBISTEGO

„Nie kołczujcie nas w miłości”

POECI