TRZECH KRÓLI

Chwała im, bo u progu wieków
Umieli dostrzec Boga w Człowieku
I do podróży byli gotowi
Choć cisza była o Nim w mediach społecznościowych
I taką wiarę mieli, że sie cud wydarza
Niezachwianą, choć nieopartą na żadnych sondażach

Chwała im, bo wiek za wiekiem ucieka
A my nie nie umiemy dostrzec
nawet w Człowieku
Człowieka