kwestia organizacji

wykreśl ze swoich planów zawczasu

kogoś kto ma dla ciebie czas

gdy inni dla niego nie mają akurat czasu