współczesny pijar

logiczny paradoks niezaprzeczalny

z tym się zwykle liczą

kto sam – nieobliczalny