błąd poznawczy

Nie dziwota, że kura co nigdy nie wyszła zza płota

ma za lisa kota

a lisa – za tygrysa