LISTY OTWARTE *2

LIST OTWARTY DO KRYTYKÓW LITERACKICH

„NIE MUSIMY MIEĆ WASZEJ ZGODY, BY SIĘ UJAWNIAĆ”

eMOCJE