LISTY OTWARTE *3

LIST OTWARTY DO AKTYWISTÓW WALCZĄCYCH Z GLOBALNYM OCIEPLENIEM

Nie widzicie mnie niosąc banery – a ja umieram tam codziennie kolejny raz
Dziewczynka z zapałkami