sukces

Tyle rwetesu

tyle stresu

by odkryć, że u kresu

podróży w kierunku sukcesu

jedyna stacja to – frustracja