sukces

Tyle rwetesu

tyle stresu

by odkryć, że ukresu

podróży w kierunku sukcesu

jedyna stacja to – frustracja